9 lần giảm giá xăng dầu, Petrolimex vẫn lãi khủng

15/11/2014 11:17

9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 1.418 tỷ đồng, trong đó có 409 tỷ đồng lãi từ kinh doanh xăng dầu.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất của toàn Tập đoàn. Theo báo cáo, tổng doanh thu hợp nhất (của tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex hoạt động tại Việt Nam và ở nước ngoài, trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm…) là 158.578 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và bằng 109% so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.418 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu là 406 tỷ đồng; Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, lợi nhuận trước thuế đạt 987 tỷ đồng (hoá dầu 536 tỷ đồng, gas 90 tỷ đồng, vận tải 133 tỷ đồng, bảo hiểm và ngân hàng 118 tỷ đồng, các lĩnh vực còn lại 110 tỷ đồng). Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex ở nước ngoài (Petrolimex Singapore và Petrolimex Lào) đạt lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Petrolimex nộp ngân sách nhà nước 27.025 tỷ đồng (bằng 115% so với cùng kỳ), tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 7,6%.

Quỳnh Anh