9 trường hợp miễn phép xây dựng và loạt chính sách kinh tế hiệu lực từ 2021

29/12/2020 05:49

9 trường hợp miễn phép xây dựng và loạt chính sách kinh tế hiệu lực từ 2021: Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, quy định về thuế sử dụng đất..

Luật Chứng khoán 2019 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Ảnh minh họa

Luật Chứng khoán 2019 (hiệu lực 1/1/2021)

Luật chứng khoán 2019 có một số quy định mới đáng chú ý: Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán (như sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán); Phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán; Công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

Luật Đầu tư 2020 (hiệu lực từ 1/1/2021)

Luật Đầu tư 2020 chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227; Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư; Thêm hình thức ưu đãi đầu tư; Nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; Sẽ ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; Chỉ còn 4 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực từ 1/1/2021)

Luật Doanh nghiệp 2020 bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (hiệu lực 1/1/2021)

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định: 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng; Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày; Xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép; Sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (hiệu lực từ 1/1/2021)

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 đã thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP còn 5 lĩnh vực sau: Giao thông vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải; Y tế; giáo dục - đào tạo; Hạ tầng công nghệ thông tin.

Luật cũng dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021 và quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư (Đấu thầu rộng rãi; Đàm phán cạnh tranh; Chỉ định nhà đầu tư; Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt).

Nhiều văn bản dưới luật có hiệu lực thi hành từ 2021:

Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14 do Quốc hội ban hành. Ngày hiệu lực: 1/1/2021

Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ngày hiệu lực: 1/1/2021

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành. Ngày hiệu lực: 1/1/2021.

Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 11/1/2021.

Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 22/1/2021

Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 do Bộ Công thương ban hành. Ngày hiệu lực: 18/1/2021

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 1/1/2021.

Thông tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 1/1/2021.

Thông tư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Ngày hiệu lực: 1/1/2021.

C.Sơn