7. Rã đông thực phẩm ngoài nhiệt độ thường: Không nên rã đông thực phẩm ở nhiệt độ thường cũng như một khi đã rã đông không nên cấp đông trở lại.

Cách khắc phục: Nên chia nhỏ thực phẩm trước khi cấp đông và để rã đông trong ngăn mát tủ lạnh.
7. Rã đông thực phẩm ngoài nhiệt độ thường: Không nên rã đông thực phẩm ở nhiệt độ thường cũng như một khi đã rã đông không nên cấp đông trở lại. Cách khắc phục: Nên chia nhỏ thực phẩm trước khi cấp đông và để rã đông trong ngăn mát tủ lạnh.
Linh Trang (Theo MNS)