9 tháng, thu ngân sách đạt 962.500 tỷ đồng

22/10/2018 07:56

9 tháng, ngành thuế đã thu hồi 25.382 tỷ đồng nợ đọng thuế. Hải quan chống thất thu đạt 3.925,59 tỷ đồng...

9 tháng, thu ngân sách đạt 962.500 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện 63.665 cuộc thanh, kiểm tra và làm tăng thu 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách 6.400,4 tỷ đồng.

9 tháng, ngành thuế đã thu hồi 25.382 tỷ đồng nợ đọng thuế. Với Hải quan, các giải pháp chống thất thu đạt 3.925,59 tỷ đồng. Được biết, năm 2018 Quốc hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính thu ngân sách 1.319.200 tỷ đồng. 9 tháng, Bộ Tài chính đã thực hiện thu 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán. Trong đó, cơ quan Thuế thu 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, hải quan thu 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán.

C.Sơn