98% lao động nữ ngành giao thông được bố trí công việc đúng khả năng

24/05/2014 07:57

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác vì sự tiến bộ phụ nữ cho hơn 200 thành viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị trong ngành.