Đang là thí sinh tại King of rap, á hậu Kiều Loan gây những tranh cãi nhất định về khả năng rap của mình. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn cố gắng theo đuổi đam mê của mình.
Đang là thí sinh tại King of rap, á hậu Kiều Loan gây những tranh cãi nhất định về khả năng rap của mình. Tuy nhiên, nàng hậu vẫn cố gắng theo đuổi đam mê của mình.
Hiểu Đồng