Sau cuộc thi, người đẹp gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi ổn định sức khỏe, Thúy An trở lại tham gia các hoạt động nghệ thuật, cũng như việc học, tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Sau cuộc thi, người đẹp gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi ổn định sức khỏe, Thúy An trở lại tham gia các hoạt động nghệ thuật, cũng như việc học, tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Hồ An (Ảnh: Mon Trần)