Bản thân Thúy An tự nhận xét, cô chưa bén duyên để tham gia các lĩnh vực diễn xuất hay MC, …
Bản thân Thúy An tự nhận xét, cô chưa bén duyên để tham gia các lĩnh vực diễn xuất hay MC, …
Hồ An (Ảnh: Mon Trần)