Tuy nhiên, cô lại rất có duyên với người mẫu ảnh.
Tuy nhiên, cô lại rất có duyên với người mẫu ảnh.
Hồ An (Ảnh: Mon Trần)