ACV tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất

16/03/2016 16:01

Sáng 16/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất...

acv tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất
Đại hội cổ đông ACV lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử với 7 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 - 2020). Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên: Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên; Lê Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám Đốc; Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên và Đào Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Trưởng ban Kế hoạch. Ban Kiểm soát có 3 thành viên gồm: Huỳnh Thị Diệu; Lê Thị Hương Giang và Hoàng Thị Thành.

Theo báo cáo của ACV trình đại hội cổ đông, ngày 14/3, Bộ GTVT đã có Quyết định số 59/QĐ-BGTVT điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty này là 21 nghìn tỷ 771 triệu đồng, tương ứng với hơn 2 tỷ 177 triệu cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, cổ phần Nhà nước nắm giữ gần 2 tỷ 077 triệu cổ phần (chiếm 95,4% tỷ lệ nắm giữ), cổ đông khác là trên 100 triệu 230 nghìn cổ phần (chiếm 4,6%). Trước đó, Nhà nước vẫn nắm 75% vốn; nhà đầu tư chiến lược nắm 20% vốn và nhà đầu tư thông thường nắm 3,47% vốn.

Để thực hiện công tác cổ phần hóa có hiệu quả, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty đã khẩn trương phối hợp cùng tổ chức tư vấn BSC công bố thông tin bán cổ phần và tổ chức hai buổi giới thiệu cơ hội đầu tư vào vào cổ phiếu ACV tại Hà Nội và TP.HCM. Hơn 600 nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham gia.

acv tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt tặng hoa Hội đồng quản trị

Tiếp đó, ACV cũng đã phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM tổ chức buổi đấu giá công khai, bán cổ phần lần đầu ra công chúng thành công tốt đẹp. Đồng thời, ngay sau đó, ACV đã nhanh chóng triển khai công tác bán cồ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn của Tổng công ty.

Tại Đại hội, ACV cũng đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. Về sản lượng hành khách dự kiến đạt hơn 73 triệu lượt, tăng 12,4% so với sản lượng đạt được năm 2015. Trong đó, hành khách quốc nội chiếm gần 53 triệu lượt. Số chuyến hạ cất cánh thương mại đạt gần 516.000 lượt chuyến bay. Cũng theo kế hoạch, ACV dự kiến đạt doanh thu gần 12.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng.

Việc thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là bước cần thiết để chính thức chuyển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thành công ty cổ phần.

Mai Huyên