ADB dự báo GDP Việt Nam tăng nhẹ

02/04/2014 20:27

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 1/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ tăng nhẹ, đạt mức 5,6% vào năm 2014 và đạt mức 5,8% vào năm 2015...

Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 1/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ tăng nhẹ, đạt mức 5,6% vào năm 2014 và đạt mức 5,8% vào năm 2015; lạm phát giữ bình quân ở mức 6,2% trong năm 2014 và ở mức 6,6% vào năm 2015.


ADB nhận định, khả năng đưa nền kinh tế Việt Nam trở lại tốc độ tăng trưởng cao của những năm trước bị hạn chế là do tiến độ thận trọng của cải cách hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước. Chẳng hạn, các chuẩn mực mới về phân loại nợ và dự phòng có hiệu lực vào tháng 6/2014 không cao như dự định ban đầu; hay chưa rõ ràng về việc tái cấp vốn cho xử lý nợ xấu. Mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp năm 2014-2015 mà Chính phủ đặt ra cũng được cho là tham vọng, vì giai đoạn 2011-2013 chỉ 99 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa.

Hải Quỳnh