Agribank Long An đứng đầu hệ thống Agribank cho vay nông nghiệp, nông thôn…

11/02/2019 07:38

Tính đến 31/12/2018, vị thế dẫn đầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Agribank chi nhánh Long An tặng xe cứu thương cho ngành Y tế Long An

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An (Agribank Chi nhánh tỉnh Long An) được khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong đầu tư vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn và phát triển KT-XH của tỉnh.

Nông nghiệp, nông thôn là mặt trận hàng đầu

Tính đến 31/12/2018, vị thế dẫn đầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện: Tổng nguồn vốn huy động đạt 19.269 tỷ đồng, tăng 14,81 so với đầu năm, đạt 101% kế hoạch.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức cho phép; mạng lưới hoạt động rộng khắp, với 32 chi nhánh và phòng giao dịch được kết nối trực tuyến, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng và an toàn được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng...

Là đơn vị có các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ thẻ, với số lượng 47 máy ATM, số lượng thẻ phát hành đạt trên 350 nghìn thẻ, so với đầu năm tăng 18% hiện chi nhánh có số lượng thẻ dẫn đầu trên địa bàn; Doanh thu phí dịch vụ đạt gần 37 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 106,5% kế hoạch. Quỹ thu nhập đạt 112,3% kế hoạch năm; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Toàn chi nhánh đạt hệ số lương bình quân theo kế hoạch, đảm bảo chi đủ lương theo quy định của Agribank.

Với định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn là mặt trận hàng đầu, chi nhánh đã xây dựng kế hoạch, tích cực huy động vốn, tập trung vốn đầu tư tín dụng và đảm bảo khả năng thanh toán; tiếp tục đổi mới quản trị, điều hành kinh doanh để kiểm soát tín dụng tăng trưởng theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng. Trong thời gian qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các tổ chức đoàn thể của địa phương, tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tích cực đồng hành hỗ trợ vốn cho người dân.

Đồng vốn tỏa đến từng hộ dân

Với lợi thế mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn tỉnh, với đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, gắn bó lâu năm với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An luôn giữ vai trò chủ đạo cho vay khu vực này, có thể nói đồng vốn tỏa đến từng hộ nông dân.

Song song với các hoạt động phát triển kinh doanh, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An luôn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự thành công của ngân hàng. Hơn 88% cán bộ, nhân viên, người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên... Bên cạnh đó, Agribank thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên...

Bên cạnh đó, Agribank cũng tích cực triển khai nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, ủng hộ với số tiền 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 60 nhà tình nghĩa; 50 nhà tình thương; 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn; ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng; hỗ trợ công trình phúc lợi cho người nghèo địa phương; tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của nhiều trường học; trao học bổng cho các học sinh nghèo và hàng trăm phần quà Tết cho các hộ nghèo, trên địa bàn, đóng góp phụng dưỡng suốt đời 8 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Với những đóng góp không nhỏ cho phát triển KT-XH của tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về thành tích xuất sắc hoạt động kinh doanh, tặng Cờ thi đua của Thống đốc NHNN, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Chi nhánh phấn đấu năm 2019 giữ vững vị thế và là đơn vị đứng đầu hệ thống Agribank.

Lê Lối