Thứ Ba, 12/11/2019 16:33:18 Hotline: 0901 514 799

Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng

23/06/2019 06:22

Hàng triệu hộ nông dân, DN nhỏ và vừa khắp cả nước được tiếp cận vốn và các dịch vụ của Agribank, qua đó góp phần đưa KT nông thôn phát triển...

Keyword đầu tiên có dấu
Agribank giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn

Thành lập ngày 26/3/1988, trải qua 31 năm phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn và đi đầu thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng, được Đảng, Chính phủ ghi nhận là Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, Ngân hàng vì cộng đồng, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, qua các thời kỳ phát triển, Agribank luôn thực hiện tốt đầu tư cho “Tam nông” với dư nợ cho lĩnh vực này luôn chiếm trên 70% dư nợ cho vay nền kinh tế. Hàng triệu hộ nông dân, DN nhỏ và vừa khắp cả nước được tiếp cận vốn và các dịch vụ của Agribank, qua đó góp phần đưa kinh tế nông thôn phát triển, tạo ra hàng chục triệu việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Với những đóng góp tích cực cùng ngành ngân hàng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Agribank không chỉ được ghi nhận là “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Việt Nam, mà còn từng bước vươn ra khu vực khi được nhận giải thưởng “Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á”.

Với sứ mệnh “Ngân hàng của nhà nông”, Agribank luôn chủ động tham gia đầu tư các chương trình trọng điểm, chương trình lớn của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, Agribank đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo; Cho vay gia súc, gia cầm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay phát triển thủy sản; Tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch…) và 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn Agribank chiếm trên 50% trong số 1,8 triệu tỷ đồng đầu tư cho “Tam nông” hiện nay tại Việt Nam. Bên cạnh giữa vai trò chủ đạo cung ứng vốn, Agribank tiên phong phát triển trên 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích, trong đó tập trung nhiều sản phẩm dịch vụ phục vụ người dân khu vực nông thôn.

Nhiều người dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi từ Agribank để phát triển sản xuất, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính mô hình sản xuất của gia đình. Đồng vốn của Agribank đã mở ra cơ hội thoát nghèo và tạo cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương, thực sự là đòn bẩy hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Agribank cùng hệ thống chính trị từng bước triển khai hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững.

Mặc dù là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đối tượng được Agribank ưu tiên lãi suất cho vay thấp hơn các đối tượng khác từ 1-2%. Mỗi năm, Agribank vẫn dành hàng trăm ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh, Agribank đã triển khai hỗ trợ 160 tỷ đồng đối với hai huyện Mường Ảng và Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên, đầu tư xây dựng trường học, khu nội trú, trạm y tế, trường nội trú dân nuôi, góp phần đem đến cuộc sống mới cho người dân nơi đây.

Luôn ý thức trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, hàng năm, Agribank dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn... Cán bộ Agribank trên toàn hệ thống tích cực hưởng ứng đóng góp các ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Tình nghĩa ngành ngân hàng… với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam.

B.K.T