Ai có quyền xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại thuốc lá?

18/06/2018 07:25

Thưa bác sĩ, cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống...

Keyword đầu tiên có dấu

 

Hỏi: Thưa bác sĩ, cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá?

Trần Minh Nguyệt (Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 32, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá được quy định như sau:

Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bộ Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thuộc khu vực biên giới và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ trì, tổ chức việc xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm công cộng có quy định cấm thuộc địa bàn quản lý.

Trưởng phòng Y tế dự phòng và các chương trình y tế (Cục Y tế GTVT)

BS. Đặng Quốc Khánh