Ai được điều động làm tân Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi?

12/12/2020 12:20

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động giữ chức Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi.

Ai được điều động làm tân Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi? 1

Ông Nguyễn Phong trở thành Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan

Sáng 12/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng đã được cấp thẩm quyền tỉnh điều động làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh này.

Cụ thể theo quyết định số 1879/QĐ-UBND, ngày 11/12, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký, điều động ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày 15/12/2020 - 15/12/2025).

Trước đó, sáng 25/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức công bố, trao quyết định điều động ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi và giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau đó, chiều ngày 2/10, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Hà Hoàng Việt Phương, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đó đến nay, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi khuyết chức danh giám đốc.

Quang Đạt