Ai hưởng lợi khi Vietnam Airlines bắt tay ANA?

02/06/2016 13:16

Vietnam Airlines và ANA vừa ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa 2 bên.

Ngân Anh