Ai xử lý vi phạm pháp luật về thuốc lá?

12/12/2017 20:05

Theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật

ai xử lý vi phạm pháp luật về thuốc lá?

 

Hỏi: Xin bác sĩ cho biết, cá nhân, tổ chức nào có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá?

Nguyễn Văn Tùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá được quy định như sau:

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nếu dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

UBND các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì, tổ chức việc xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm công cộng có quy định cấm thuộc địa bàn quản lý.

BS.CKI, Trưởng phòng Y tế dự phòng và Các chương trình y tế (Cục Y tế GTVT)

Ths. Đặng Quốc Khánh