Nội dung tập 36 Tuổi thanh xuân 2: Linh và Junsu sẽ chia tay?

Nội dung tập 36 Tuổi thanh xuân 2: Linh và Junsu sẽ chia tay?

Nội dung tập 36 Tuổi thanh xuân 2, Cynthia quỳ gối cầu xin Linh, Junsu và Linh chia tay trong "vui vẻ".
Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 36 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 36 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 36 trực tuyến: Linh và Junsu chia tay trong vui vẻ.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 33: Junsu ghen với giám đốc Phong

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 33: Junsu ghen với giám đốc Phong

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 33: Sau những thủ đoạn của Cynthia, Junsu đã ghen khi Linh đứng cạnh giám đốc Phong.
Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 33 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 33 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 33 trực tuyến: Mẹ Linh suy sụp sau khi nghe mọi chuyện từ Cynthia.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 32: Cynthia đến tìm gặp mẹ Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 32: Cynthia đến tìm gặp mẹ Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 32 không từ mọi thủ đoạn, Cynthia đến tìm gặp mẹ Linh
Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 32 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 32 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 29 trực tuyến: Không từ thủ đoạn, Cynthia đến nói xấu Linh trước mặt mẹ Linh.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 30: Cynthia ra tay hãm hại Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 30: Cynthia ra tay hãm hại Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 30: Sau chuyến bay ra Hà Nội Cynthia ám chỉ với Junsu mình sẽ hãm hại Linh.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 29: Cynthia làm nhục Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 29: Cynthia làm nhục Linh

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 29 Cynthia tạt nước vào mặt làm nhục Linh trước mặt nhiều người.
Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 29 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 29 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 29 trực tuyến: Junsu nhận ra Linh là người con gái anh yêu trong quá khứ.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 28: Junsu rủ Linh bỏ trốn?

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 28: Junsu rủ Linh bỏ trốn?

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 28: Junsu thuyết phục Linh bỏ lại tất cả, cùng anh quay trở về Đà Nẵng.
Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 28 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 28 trực tuyến

Link xem phim Tuổi thanh xuân 2 tập 28 trực tuyến: Junsu muốn Linh cùng quay về Đà Nẵng.
Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 27: Junsu cầu hôn Linh?

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 27: Junsu cầu hôn Linh?

Nội dung Tuổi thanh xuân 2 tập 27 sau những biến cố xảy ra ở tập trước có thể Junsu sẽ cầu hôn Linh.