Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được thiết kế 2 tầng, tầng 1 kinh doanh phòng trà và buôn bán hệ thống loa và âm thanh, tầng 2 đang treo biển cho thuê văn phòng. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm để xe ở phía sau và 1 tầng tum phía trên.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được thiết kế 2 tầng, tầng 1 kinh doanh phòng trà và buôn bán hệ thống loa và âm thanh, tầng 2 đang treo biển cho thuê văn phòng. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm để xe ở phía sau và 1 tầng tum phía trên.
Sỹ Hòa