Sáng 26/3, hưởng ứng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại Cục Đăng kiểm VN diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu đào – Trao hy vọng” do Đoàn thanh niên Cục Đăng kiểm VN, Đoàn Thanh niên Báo Giao thông phối hợp tổ chức
Sáng 26/3, hưởng ứng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại Cục Đăng kiểm VN diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu đào – Trao hy vọng” do Đoàn thanh niên Cục Đăng kiểm VN, Đoàn Thanh niên Báo Giao thông phối hợp tổ chức
Biển Ngọc,Yến Chi