Tại sự kiện lần này, Vietnam Airlines phối hợp với ĐSQ Đức mời dàn nhạc Landes Jugend Jazz Orchester Hessen đến từ CHLB Đức trình diễn từ 19-21h trong 2 ngày diễn ra Vietnam Airlines Festa.
Tại sự kiện lần này, Vietnam Airlines phối hợp với ĐSQ Đức mời dàn nhạc Landes Jugend Jazz Orchester Hessen đến từ CHLB Đức trình diễn từ 19-21h trong 2 ngày diễn ra Vietnam Airlines Festa.
T.Bình