Ấn định số nợ xấu ngân hàng phải bán cho VAMC

13/03/2015 08:29

Mỗi ngân hàng thương mại phải bán cho VAMC số nợ xấu tối thiểu.

Ấn định số nợ xấu ngân hàng phải bán cho vamc
Nợ xấu ngân hàng phải bán cho VAMC - ảnh minh hoạ

Theo văn bản vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới các tổ chức tín dụng, mỗi ngân hàng thương mại phải bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) số nợ xấu tối thiểu cụ thể theo ấn định của NHNN.

Các ngân hàng xây dựng, báo cáo NHNN kế hoạch xử lý nợ xấu của từng tháng, tổ chức triển khai thực hiện để đến ngày 30/6/2015 phải bán được tối thiểu 75% và đến ngày 30/9/2015 bán hết 100% tổng số nợ xấu được ấn định.

Ngoài ra, các ngân hàng phải chủ động, tích cực xử lý nợ xấu bằng các biện pháp thu hồi nợ, phát mãi tài sản, chuyển nợ thành vốn góp, nhận tài sản đảm bảo thay thế cho nghĩa vụ trả nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bán nợ cho tổ chức – cá nhân khác. Nợ xấu xử lý bằng các biện pháp này được trừ vào số nợ ấn định bán cho VAMC.

Q.A