Ấn Độ và ước mơ ngành Đường sắt hiện đại

04/08/2014 17:57

Mỗi ngày, khoảng 23 triệu người Ấn Độ phải đi lại trên những con tàu cũ kỹ, mất an toàn trong khi những kế hoạch cải tạo ngành Đường sắt của quốc gia này vẫn chỉ nằm trên giấy.