An Giang dự kiến có 14 dự án giao thông thu hồi đất trong năm 2022

07/12/2021 13:40

Theo tờ trình của UBND tỉnh An Giang, trong năm 2022, có 38 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 135ha, trong đó có 14 dự án giao thông.

Theo danh mục có 38 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 135ha, trong đó đất trồng lúa là hơn 61ha...

Sáng 7/12, tại kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN-MT thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn, đã nêu rõ 38 dự án này.

an giang dự kiến có 14 dự án giao thông thu hồi đất trong năm 2022

Theo tờ trình UBND tỉnh An Giang, TP Long Xuyên dự kiến có 9 dự án cần thu hồi đất trong năm 2022.

38 dự án này có 29 dự án thực hiện đầu tư mới, 9 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 bị hủy bỏ và có đăng ký trở lại năm 2022.

Cụ thể, nhóm dự án đầu tư mới, tại TP. Long Xuyên có 3 dự án xây dựng công trình giao thông, với diện tích hơn 31ha (trong đó đất trồng lúa hơn 10ha); TP. Châu Đốc có 2 dự án, với diện tích hơn 14ha (trong đó đất trồng lúa hơn 8ha); thị xã Tân Châu có 3 dự án, với diện tích đất hơn 2ha (trong đó đất trồng lúa hơn 1,5ha); huyện Phú Tân có 1 dự án, với diện tích đất trồng lúa hơn 1 ha.

Huyện Chợ Mới có 2 dự án, với diện tích đất trồng lúa 6,2 ha; huyện An Phú có 3 dự án, với diện tích 1,3ha (trong đó đất trồng lúa 1,1ha); huyện Tri Tôn có 3 dự án, với diện tích gần 27ha (trong đó đất trồng lúa 4,8ha); huyện Châu Thành có 5 dự án, với diện tích thu hồi gần 31ha (trong đó đất trồng lúa 12,4ha); huyện Châu Phú có 3 dự án, với diện tích thu hồi 2,4 ha (trong đó đất trồng lúa 2,3 ha); huyện Thoại Sơn có 2 dự án, diện tích thu hồi 0,25ha (trong đó đất trồng lúa 0,22 ha); huyện Tịnh Biên có 2 dự án, với diện tích thu hồi 0,29 ha (không thu hồi đất trồng lúa).

Nhóm dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, bị hủy bỏ và đăng ký lại, có 6 dự án ở TP. Long Xuyên, với diện tích đất hơn 14ha (trong đó đất trồng lúa hơn 10ha); 2 dự án ở huyện Châu Phú với diện tích hơn 2ha; 1 dự án ở huyện An Phú với diện tích 863m2.

Trong số các dự án cần thu hồi đất này có 14 dự án giao thông gồm Đường dẫn vào Bệnh viện Y học cổ truyền; ĐT941 (nối dài); Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng); Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam; Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Bến xe thị xã Tân Châu;

Đường dẫn vào Trường Mẫu giáo, Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hội An; Nâng cấp, mở rộng ĐT941 (đoạn từ cầu 16 đến ngã 3 giao nhau giữa đường 3/2 và đường Hùng Vương); Nâng cấp ĐT958 (tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy); ĐT941 (đoạn nối dài);

Tuyến ĐH.03 (Cầu Trà Can - Bình Chánh); Tuyến ĐH.11 (cầu chợ Vàm Kinh - cầu Kênh Đứng); Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ Hồ (từ cầu mương sơn trắng đến cầu sắt Ba Khuỳnh); Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiêng); Đường Hồ Xuân Hương.

Lê An