Thứ Ba, 19/11/2019 19:40:25 Hotline: 0901 514 799

An toàn vệ sinh lao động không chỉ là khẩu hiệu

30/10/2016 14:11

Công tác An toàn vệ sinh lao động cần đẩy mạnh thành phong trào văn hóa sâu rộng trong CBCNVC-LĐ toàn ngành GTVT.

an toàn vệ sinh lao động không chỉ là khẩu hiệu

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt thăm, kiểm tra điều kiện làm việc, ăn ở của CBCN trên công trường cầu Bạch Đằng

Biến khẩu hiệu thành hành động

Đến công trình, phân xưởng sản xuất nào của ngành GTVT thời gian này cũng dễ dàng thấy những khẩu hiệu được trưng rất lớn như: “An toàn là số một”, “An toàn để lao động, lao động phải an toàn”, “An toàn là trên hết”… Thế nhưng để biến khẩu hiệu ấy thành hành động thực tế, hiệu quả không phải đơn giản, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, hành động của người sử dụng lao động và người lao động.

“Các cấp công đoàn phải vào cuộc, đội ngũ an toàn vệ sinh viên phải là người dám nói, dám làm, một mặt tham mưu chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, nhất là về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động, một mặt phải tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chế độ, quy định pháp luật về ATVSLĐ bằng hành động cụ thể, thiết thực như: Từ chất lượng bữa ăn giữa ca, môi trường vệ sinh quanh khu sản xuất, lán trại, đến các trang thiết bị bảo hộ lao động”, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt nhấn mạnh.

Việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ giúp doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, góp phần thúc đẩy SXKD, tăng năng suất lao động. Nhận thức được điều đó, những năm qua, công tác đảm bảo ATVSLĐ được các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong ngành luôn quan tâm, coi trọng; Tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm đảm bảo ATVSLĐ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Như Công đoàn Tổng công ty Hàng không VN, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 18 lớp huấn luyện cho 254 người; làm và treo 107 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, 109 tờ rơi; Thi tìm hiểu về ATVS với 1.699 người tham gia; kiểm tra ATVS và BHLĐ tại 15 đơn vị; kiểm tra PCCN tại 25 đơn vị; 9 cuộc diễn tập AT và PC với 326 người tham gia; khám sức khỏe định kỳ cho 12.967 lao động...

Hay Công đoàn các cấp Tổng công ty Đường sắt VN đã tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra trên 200 cuộc về ATVSLĐ-PCCN; tổ chức huấn luyện và kiểm tra công tác BHLĐ cho gần 3.000 công nhân lao động.

Đẩy mạnh “Văn hóa an toàn lao động” trong ngành GTVT

Để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, gắn kết đội ngũ an toàn vệ sinh viên toàn ngành, qua đó đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã quyết định tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT. Đây là hội thi lần đầu tiên được tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2016).

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho biết, hội thi được tổ chức vào cuối tháng 10. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành tích cực tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ, tạo thành phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ.

Hội thi đã được đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trong ngành hưởng ứng. Hội thi các cấp cơ sở đã diễn ra tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tổng công ty Hàng hải VN tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở, với 25 đội tham gia. Tổng công ty Hàng không VN tổ chức thi cho 3/4 cụm thi đua. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt VN lựa chọn các đội xuất sắc đã có nhiều năm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ...

“Dù là lần đầu Hội thi được tổ chức ở cấp toàn ngành và thời gian chuẩn bị không nhiều, song với 12 đội thi đến từ 5 công đoàn ngành GTVT gồm: Công đoàn GTVT VN, Công đoàn Tổng công ty Hàng không VN, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải VN, Công đoàn Công nghiệp tàu thủy và Công đoàn Tổng công ty Đường sắt VN đã tạo sức lan tỏa trong các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, CNVCLĐ trong ngành”, bà Thủy nói.

Kỳ Nam