ANA chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines

06/07/2016 07:17

Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc đã chuyển tiền mua cổ phần, hoàn tất giao dịch...

ANA chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines 1

ANA chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines

Cuối giờ chiều qua (4/7), TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc đã chuyển tiền mua cổ phần, hoàn tất giao dịch để nắm giữ 8,771% cổ phần và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 trước ngày 30/9 để thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ANA Holdings Inc., sửa đổi Điều lệ TCT và phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn thành giao dịch bán cổ phần cho Tập đoàn ANA, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư tài chính để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ theo định hướng tái cơ cấu của TCT.

Thanh Bình