Ảnh "độc": Sài Gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử

25/04/2015 19:04

Những bức ảnh tư liệu và chụp mới của PV Báo Giao thông cho thấy sự thay đổi của TPHCM sau 40 năm.

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Chợ Bến Thành trước 1975

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Chợ Bến Thành hôm nay

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Rap Rex

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Giờ là khách sạn Rex

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Nhà thờ Đức Bà trước 1975

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Nhà thờ Đức Bà chụp ngày 22/4/2015

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Thương xá Tax trước 1975

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Thương xá Tax hôm nay

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Saigon Xe Hơi Công Ty, Saigon 1965 Góc đường Thống

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Nay là Diamond Plaza (Góc đường Lê Duẫn - Phạm Ngọc Thạch)

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Bưu điện Thành phố trước 1975

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Bưu điện Thành phố mới được tân trang

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Dinh Độc Lập

Ảnh "độc": sài gòn xưa và nay qua những địa danh lịch sử Nay là Dinh Thống Nhất

Trần Hùng