Áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP

11/03/2018 08:05

Bộ Công thương vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón...

Áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón dap và map

Áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP

Trong giai đoạn điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra đã thu thập số liệu, ý kiến từ các bên liên quan như: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), doanh nghiệp sản xuất trong nước, doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài, Đại sứ quán các nước có liên quan... để xây dựng và ban hành kết luận điều tra sơ bộ. Ngày 4/8/2017, trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ cho thấy, hàng hóa nhập khẩu đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước, Bộ Công thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu với mức 1.855.790 đồng/tấn và có hiệu lực từ ngày 19/8/2017 đến ngày 6/3/2018. Ngày 10/11/2017 Bộ Công thương đã quyết định gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng (tức là đến ngày 12/1/2018). Kết luận điều tra cuối cùng cho thấy, lượng phân bón DAP và MAP nhập khẩu đã tăng cả tuyệt đối và tương đối trong giai đoạn điều tra, gây ra tác động ép giá và kìm giá đối với hàng hóa sản xuất trong nước trong giai đoạn 2013-2016 với mức chênh lệch giá 1.855.790 đồng/tấn.

Hiện tượng ép giá, kìm giá vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2017 nên giá bán của phân bón sản xuất trong nước vẫn thấp hơn chi phí sản xuất là 1.128.531 đồng/tấn. Mức thuế tự vệ chính thức được áp bằng với mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán tại điểm hòa vốn của ngành sản xuất trong nước là 1.128.531 đồng/tấn, tức là chỉ bằng 60% mức thuế mà Việt Nam được quyền áp dụng theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam và áp dụng trong 2 năm. Sau đó, Bộ Công thương sẽ xem xét, đánh giá lại tác động kinh tế - xã hội để quyết định việc có gia hạn biện pháp tự vệ hay không.

Cao Sơn