Áp giá tối đa 25 sản phẩm sữa từ 1/6

22/05/2014 15:48

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp trần giá sữa, quy định mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa như: Dielac Alpha; Imp Frisolac Gold...

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp trần giá sữa, quy định mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa như: Dielac Alpha; Imp Frisolac Gold, Lactogen 3 Lcomfortis Gold, Nan, Enfagrow, Abbott Grow, Similac…, từ 1/6/2014.

Áp giá tối đa 25 sản phẩm sữa từ 1/6
Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa có trách nhiệm xác định giá tối đa theo hướng dẫn

Trên cơ sở đó, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa có trách nhiệm xác định giá tối đa theo hướng dẫn. Đây cũng là căn cứ để các tổ chức, cá nhân xác định giá tối đa đối với những sản phẩm sữa khác đang lưu thông trên thị trường, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá. Giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn và cũng phải gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá. 


Bộ Tài chính cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa, cùng với đăng ký giá, phải công khai giá tại trụ sở, nơi bán sản phẩm, trên các kênh phân phối theo đúng quy định. Cơ quan Quản lý giá của Bộ Tài chính sẽ phải rà soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá; Công khai mức giá tối đa; Kiểm tra và xử lý vi phạm…


Xuân Thu