ASEAN - Trung Quốc cần đảm bảo an ninh, an toàn Biển Đông

13/11/2014 22:05

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 17, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.