ATR72 sắp biến mất khỏi đội tàu bay quốc gia?

23/10/2018 16:30

Vietnam Airlines lên kế hoạch thay thế dần đội tàu bay ATR bằng các tàu bay phản lực loại nhỏ thế hệ mới.

T.Bình