Aus4Transport mời nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ

30/07/2021 15:00

Cập nhật tài liệu đánh giá tác động môi trường và xã hội cho Dự án phát triển hành lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam.

Chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội và Chuyên gia cao cấp về môi trường

Dự án Phát triển hành lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam (SWLC) đề xuất sử dụng nguồn vốn của WB sẽ cải thiện tuyến đường thủy trực tiếp kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và nối các khu công nghiệp của Bình Dương và Đồng Nai (thông qua sông Đồng Nai) với cảng Cái Mép-Thị Vải.

Các tài liệu đánh giá môi trường và xã hội (ESAI) của dự án được lập năm 2017. Các tài liệu ESAI này cần được cập nhật nhằm (i) phản ánh và giải quyết các vấn đề cũng như các thay đổi về phạm vi dự án và bốicảnh kinh tế, xã hội trong khu vực dự án và (ii) Lập tài liệu ESAI tuân thủ Khung Môi trường và xã hội (ESF) của WB.Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) cập nhật ESAI sẽ do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ thông qua Chương trình Aus4Transport (Chương trình).

Dịch vụ sẽ do một Hãng tư vấn trong nước cung cấp. Hãng tư vấn này sẽ do Nhà thầu quản lý Chương trình (PMC) tuyển chọn, ký kết hợp đồng, giám sát và trả thù lao. Dịch vụ tư vấn sẽ do PMC phối hợp với Ban quản lý các dự án đường thủy (PMU-W) quản lý và giám sát.

Hãng tư vấn trong nước sẽ được hai chuyên gia độc lập có kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ, gồm một Chuyên gia cao cấp về môi trường và một Chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội. Hai chuyên gia này và sẽ ký hợp đồng tư vấn độc lập với PMC, do PMC quản lý và trả thù lao.

Nhiệm vụ của Chuyên gia cao cấp về Phát triển xã hội gồm:

Hỗ trợ Trưởng Nhóm (chuyên gia trong nước) điều phối hoạt động của Nhóm nhằm đưa ra được các tài liệu phát triển xã hội đạt chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ESS liên quancủa WB;

Cung cấp chuyên môn chính trong giai đoạn khởi động dịch vụ tư vấn;

Trong quá trình triển khai dịch vụ, hỗ trợ và hướng dẫn cho các chuyên gia trong nước tham giacông tác cập nhật tất cả các tài liệu liên quan đến xã hội;

Đảm bảo tính nhất quán về mặt chuyên môn do các chuyên gia trong nước đóng góp;

Tham gia xây dựng và rà soát các tài liệu dự thảo và các tài liệu đánh giá do tư vấn trong nước lập nhằm đảm bảo nhất quán về nội dung, đầy đủ về cấu trúc cũng như nhất quán với các tài liệuliên quan; và Hỗ trợ Trưởng Nhóm trình nộp các sản phẩm đúng tiến độ và tuân thủ các yêu cầu trong ESFcủa WB.

Nhiệm vụ của Chuyên gia cao cấp về Môi trường gồm:

Hỗ trợ Trưởng Nhóm (chuyên gia trong nước) điều phối hoạt động của Nhóm nhằm tạo ra các tài liệu môi trường đạt chất lượng cao và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ESS liên quan của WB;

Cung cấp chuyên môn chính trong giai đoạn khởi động dịch vụ tư vấn;

(Trong quá trình triển khai dịch vụ, hỗ trợ và chỉ dẫn cho các chuyên gia trong nước tham gia vào công tác cập nhật tất cả các tài liệu liên quan đến xã hội;

Đảm bảo tính nhất quán về mặt chuyên môn do các chuyên gia trong nước đóng góp;

Tham gia xây dựng và rà soát các tài liệu dự thảo và các tài liệu đánh giá do tư vấn trong nướclập nhằm đảm bảo nhất quán về nội dung, đầy đủ về cấu trúc cũng như nhất quán với các tài liệuliên quan; và Hỗ trợ Trưởng Nhóm trình nộp các sản phẩm đúng tiến độ và tuân thủ các yêu cầu trong ESF của WB.

PMC đang tuyển chọn các ứng viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao ứng tuyển vị trí Chuyên gia ca ocấp về Phát triển xã hội và Chuyên gia cao cấp về Môi trường. Do quy định về hạn chế đi lại trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh COVID-19, hai vị trí này sẽ ưu tiên các ứng viên là chuyên gia tư vấn quốc tế hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Hồ sơ ứng tuyển của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao sẽ được quan tâm, xem xét.

Ứng viên quan tâm cần có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau:

Chuyên gia cao cấp về Phát triển xã hội:

Trình độ sau đại học về chuyên ngành xã hội học/nhân chủng học (hoặc các ngành học liên quan);

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chủ trì đánh giá tác động xã hội cho các dự án lớn về hạ tầng trong đó có các dự án về đường thủy;(iii) Kinh nghiệm lập các tài liệu về an toàn môi trường-xã hội sử dụng ESF của WB;

Kinh nghiệm tại khu vực Đông Nam Á và/hoặc Việt Nam;

Kinh nghiệm trong các dự án do WB và ADB tài trợ; và (vi) Yêu cầu thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Chuyên gia cao cấp về Môi trường:

Trình độ sau đại học về chuyên ngành môi trường (hoặc các ngành học liên quan);

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chủ trì lập tài liệu đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) và Đánh giá tác động môi trường (EIA);

Kinh nghiệm về thủy văn/tài nguyên nước và EIA áp dụng cho các dự án hạ tầng đường thủy là một lợi thế;

Kinh nghiệm lập các tài liệu về tác động môi trường sử dụng ESF của WB;(iv) Kinh nghiệm tại khu vực Đông Nam Á và/hoặc Việt Nam;

Kinh nghiệm trong các dự án do WB và ADB tài trợ;

Yêu cầu thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Hồ sơ ứng tuyển kèm theo sơ yếu lý lịch cập nhật đề nghị gửi qua email về địa chỉ aus4transport@dt-global.com.

Hạn nộp hồ sơ 16:00 ngày 12/8/2021, giờ Việt Nam.

Mọi thắc mắc vui lòng chỉ liên hệ qua email.

Aus4Transport