AVG đã trả đủ hơn 8.500 tỷ đồng cho Mobifone

03/05/2018 10:11

AVG đã trả MobiFone tổng số tiền hơn 8.505 tỉ đồng, bao gồm số tiền MobiFone đã thanh toán cho nhóm cổ đông...

avg đã trả đủ hơn 8.500 tỷ đồng cho mobifone

 AVG đã trả đủ hơn 8.500 tỷ đồng cho Mobifone

Theo báo cáo, đến ngày 26/4/2018, tổng số tiền Mobifone đã nhận từ đại diện cổ đông chuyển nhượng AVG là hơn 8.505 tỉ đồng, đủ số tiền hai bên thỏa thuận hoàn trả khi hủy bỏ hợp đồng ngày 12/3.

Số tiền hơn 8,5 nghìn tỷ đồng được đại diện cổ đông chuyển nhượng chuyển trả cho Mobifone lần lượt vào các ngày 15 và 28/3/2018, 16 và 17/4/2018. Vào ngày 26/4/2018, đại diện cổ đông đã chuyển cho Mobifone số tiền hơn 3.971 tỷ đồng.

Trong số tiền hơn 8,5 nghìn tỷ đồng này, bao gồm số tiền Mobifone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần khi mua 95% cổ phần AVG (hơn 8.445 tỷ đồng) và gần 60 tỷ đồng là số tiền các cổ đông chuyển nhượng tạm trả cho các chi phí liên quan đến Dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền Mobifone đã thanh toán.

Thông tin cũng cho biết, việc chuyển trả lại cổ phần cho nhóm cổ đông của AVG vẫn chưa được thực hiện do Mobifone chưa được hướng dẫn thủ tục chuyển trả cổ phần, chuyển trả AVG cho các cổ đông.

Tài khoản của Mobifone tại BIDV đã được Mobifone và cổ đông chuyển nhượng cùng ký thỏa thuận về việc trung gian thanh toán với BIDV, chi nhánh Quang Trung (Hà Nội).

Trước đó, ngày 13/3/2018, MobiFone đã làm việc với nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần AVG để đàm phán chấm dứt Hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG với nguyên tắc thu hồi đầy đủ số vốn mà MobiFone bỏ ra.

Hai bên đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng giá trị thương vụ chuyển nhượng là 8.889,8 tỷ đồng.

Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền MobiFone đã thanh toán. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các tài sản đã nhận chuyển nhượng.

Ngày 23/3/2018, Thanh tra Chính phủ công bố toàn văn kết luận thanh tra dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Trong kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của MobiFone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Thanh tra Chính phủ cho rằng thương vụ này có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng. Thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng.

PV