Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

07/09/2020 16:42

Theo quy chuẩn mới có hiệu lực từ 1/11, khi gặp báo hiệu chập tiêu tim luồng, tàu thuyền phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo.

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 1
Vùng nước trên hồ thủy điện Thác Bà được tổ chức khai thác giao thông đường thủy

Ngày 7/9, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (QCVN 39:2020/BGTVT) bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/11/2020. Theo đó, báo hiệu đường thủy được thiết lập mới sau thời điểm trên phải áp dụng theo quy chuẩn.

Theo quy chuẩn, báo hiệu đường thủy được phân thành 3 loại (nhóm): báo hiệu dẫn luồng, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn. Trong nhóm báo hiệu dẫn luồng, có các báo hiệu có ý nghĩa quan trọng trên hành trình như: định hướng luồng, báo hiệu chuyển hướng luồng, chập tim luồng, phao tim luồng. Người điều khiển phương thủy cần nắm chắc đặc điểm, ý nghĩa của báo hiệu và tuân thủ theo hướng dẫn của báo hiệu để đi lại an toàn.

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 2
Báo hiệu "Định hướng luồng chạy tàu" đặt bên bờ phải luồng, biển hình vuông có nền màu vàng, có nét kẻ vạch đứt, với đèn hiệu ban đêm màu vàng, chớp đều 3s theo chu kỳ 6s. Báo có ý nghĩa định hướng cho tàu thuyền đi lại trên luồng rộng như ven vịnh, hồ, vào cửa sông
Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 3
Báo hiệu "Định hướng luồng" đặt bên bờ trái của luồng tàu có hình thoi, đèn hiệu chớp ban đêm màu vàng, chớp đều 2,5s, chớp theo chu kỳ 5s; định hướng cho tàu thuyền đi lại trên luồng rộng như ven vịnh, hồ, vào cửa sông
Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 4
Báo hiệu "Chuyển hướng luồng" đặt bên bờ phải luồng, biển báo nền màu vàng, ở giữa có vạch màu đen và có đèn hiệu lắp trên vạch đen. Ban đêm đèn chớp đều 2s, chu kỳ chớp 4s. Báo hiệu này mang ý nghĩa: “kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng tàu chạy bắt đầu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái”
Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 5
Báo hiệu "Chuyển hướng luồng" đặt bên bờ trái luồng, có hình thoi. Ban đêm có đèn chớp màu vàng, chớp đều 1,5s theo chu kỳ 3s. Báo hiệu có ý nghĩa "Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng tàu chạy bắt đầu chuyển hướng từ bờ trái sáng bờ phải"
Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 6
Báo hiệu "Chập tiêu tim luồng đặt bên bờ phải", gồm 2 biển báo, biển phía sau đặt cao hơn biển phía trước và đều gắn đèn hiệu. Đèn chớp màu vàng, chớp dài 3s theo chu kỳ 4s. Báo hiệu này mang ý nghĩa: “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi đúng hướng chập tiêu"
Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền 7
Báo hiệu "Chập tiêu tim luồng" đặt bên bờ trái, cũng gồm 2 biển báo đặt phía trước và sau, với hai đèn hiệu chớp vàng. Đèn chớp dài 1 dài 2s theo chu kỳ 3s. Báo hiệu có ý nghĩa: “Luồng hẹp nguy hiểm, phương tiện phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo hiệu”
Huy Lộc