Ba đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác

20/12/2014 13:46

Ngày 18/12, Cục trưởng Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình đã ký quyết định đình chỉ chức danh Đăng kiểm viên (ĐKV) một tháng đối với ba đăng kiểm viên: 

Nguyễn Minh Trung, Bùi Trọng Tường, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (Sở GTVT Đồng Nai) và Giang Thiếu Cơ, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S (Sở GTVT TP HCM) vì đã không tuân thủ đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới. Cục Đăng kiểm VN cũng có văn bản đề nghị Sở GTVT Đồng Nai, Sở GTVT TP HCM xem xét và có hình thức kỷ luật về mặt hành chính theo thẩm quyền đối với ĐKV bị đình chỉ công tác.

Hồng Xiêm