Ba điều kiện để được mua mới xe ô tô công năm 2017

02/03/2017 19:03

Bộ Tài chính ngày 2/3 cho hay, để được mua mới xe ô tô công năm 2017 phải đáp ứng ba điều kiện.

Ba-dieu-kien-de-duoc-mua-moi-xe-o-to-cong-nam-2017

Bộ Tài chính quy định ba điều kiện để được mua mới xe ô tô công năm 2017. Ảnh minh họa

Theo văn bản vừa được ban hành của Bộ này hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được mua mới xe ô tô công khi đáp ứng được 3 điều kiện. Cụ thể,

đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn; không có xe phù hợp để điều chuyển trong Bộ, ngành và địa phương; bản thân Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả rà soát sắp xếp xe ô tô công.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, khi tiến hành mua sắm mới xe ô tô, các đơn vị tính toán chi phí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác.

Cũng theo cơ quan này, nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Do vậy, không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

C.Sơn