Ba dự án BOT lớn do địa phương quản lý chủ động xin giám sát doanh thu

02/05/2019 09:28

Ba dự án BOT do tỉnh Quảng Ninh quản lý đề nghị Tổng cục Đường bộ VN giám sát doanh thu qua hệ thống giám sát thu phí.

Ba dự án BOT lớn do địa phương quản lý chủ động xin giám sát doanh thu 1
Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do Quảng Ninh làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN triển khai hệ thống giám sát lưu lượng doanh thu thu phí tại các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại ba dự án BOT do địa phương này quản lý.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan Nnước thẩm quyền triển khai đầu tư ba dự án đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, gồm: Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến đã hoàn thành, tổ chức thu phí từ ngày 15/10/2018; Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL.18 đoạn Hạ Long - Mông Dương. Trong đó, tuyến QL18 đã thi công hoàn thành, tổ chức thu phí từ ngày 13/2/2018tuyến cao tốc hoàn thành tháng 1/2019, tổ chức thu phí từ ngày 1/2/2019; Dự án thứ ba là cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đã khởi công xây dựng ngày 3/4/2019, dự kiến hoàn thành trong quý I/2021.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quản lý, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN đưa các trạm thu phí của các dự án nêu trên vào dự án hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ do Tổng cục đường bộ VN đang triển khai và tiến hành lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát khai thác dữ liệu thu phí để đảm bảo đồng bộ theo lộ trình thực hiện với các trạm thu phí tại các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hệ thống quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của Tổng cục Đường bộ VN sắp được đưa vào hoạt động sẽ giám sát và chống gian lận hiệu quả tại các trạm thu phí BOT.

Theo ông Huyện, dự án đầu tư giám sát thu phí bước đầu sẽ giám sát 66 trạm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 12 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ nhân rộng các trạm lên 88 trạm, tiến tới tất cả các trạm do Bộ GTVT quản lý sẽ được giám sát bằng hệ thống này. Hiện, Tổng cục Đường bộ VN đang thí điểm tại ba trạm là: Hà Nội - Bắc Giang, Bến Thủy và Toàn Mỹ 14. Trước mắt, Tổng cục sẽ triển khai hoàn thành hệ thống ở 66 trạm vào tháng 7/2019, sau đó sẽ nhân rộng ra các trạm khác.

“Dữ liệu thu phí sẽ được truyền độc lập về Tổng cục Đường bộ VN và số liệu thu phí từ phần mềm giám sát sẽ là cơ sở để đối soát doanh thu với nhà đầu tư BOT xem họ có báo cáo trung thực và chênh lệch hay không”, ông Huyện nói và cho biết, từ số liệu đối sánh này, Tổng cục sẽ có số liệu hoàn vốn chính xác của dự án trên cơ sở lưu lượng đã kiểm soát được cũng như yêu cầu nhà đầu tư BOT giải trình khi có bất thường về doanh thu, số lượng xe qua trạm. Số liệu từ hệ thống là công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đang cần", ông Huyện nói.

Cũng theo ông Huyện, ngoài các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý, các địa phương nếu có nhu cầu giám sát lưu lượng và doanh thu các trạm thu phí có thể đề xuất kết nối vào hệ thống của Tổng cục. Các địa phương tự đầu tư thiết bị tại trạm và trả phí đường truyền cho nhà cung cấp dịch vụ.

Trần Duy