Ba người trúng tuyển Vụ trưởng tại Ban Tổ chức T.Ư

01/10/2017 17:58

Chiều 1/10, Ban Tổ chức T.Ư công bố kết quả thi tuyển chức danh Vụ trưởng của 3 Vụ thuộc Ban tổ chức T.Ư.

ba người trúng tuyển vụ trưởng tại ban tổ chức t.Ư

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư trao quyết định bổ nhiệm cho ba người trúng tuyển chức danh Vụ trưởng. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng.

Theo đó, ông Đỗ Phương Đông (Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ) trúng tuyển Vụ trưởng Vụ này với 84,4 điểm. 

Ông Phạm Mạnh Khởi (Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở đảng) trúng tuyển vụ trưởng Vụ này với 83,6 điểm. 

Ông Nguyễn Xuân Liết (Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ) trúng tuyển Vụ trưởng vụ Địa phương III với 82,1 điểm.

Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" của Bộ Chính trị được triển khai tại 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương. Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Từ tháng 6/2017, Ban Tổ chức T.Ư thông báo rộng rãi việc thi tuyển dành cho những người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng, Địa phương III và người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Cuối cùng có 12 ứng viên nộp đơn dự thi, tất cả đều đang công tác tại Ban Tổ chức T.Ư.

Trong đó 5 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, 3 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và 4 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Các ứng viên được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao chủ đề, quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng đề án đối với từng vị trí chức danh thi tuyển. Trong thời gian chuẩn bị đề án, các ứng viên được tiếp xúc và tìm hiểu thêm thông tin về vụ có chức danh thi tuyển để phục vụ cho việc xây dựng đề án. 

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, 12 ứng viên lần lượt trình bày tóm tắt đề án của mình và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thi tuyển.

Hoài Vũ