Bà Nguyễn Thị Hồng kiêm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

08/12/2020 19:36

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN vừa được Thủ tướng bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng kiêm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hồng

Tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được điều động, phân công công tác khác.

Tại Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn bà Nguyễn Thị Hồng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo đề nghị của Chính phủ.

Với việc được phê chuẩn bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước, thay ông Lê Minh Hưng đã được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Cao cấp lý luận chính trị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng từng có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng. Từ năm 1991-1993, bà Nguyễn Thị Hồng là Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/1993 - tháng 4/1995, bà là Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau đó bà được bổ nhiệm là Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ.

Từ tháng 4/2008, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ rồi Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ. Từ tháng 1/2012 - tháng 8/2014 bà là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2020, bà là Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 8/2020 - tháng 11/2020, bà là Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ngân hàng Trung ương.

Phùng Đô