Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

11/06/2020 09:31

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội thống nhất bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội thống nhất bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Sáng nay (11/6), Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; biểu quyết thông qua phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, 100% đại biểu tham gia bầu đã thống nhất cao bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể, có 462 đại biểu tham gia bầu (đạt 95,65%), 462 đại biểu tán thành (đạt 95,65%), không có đại biểu không tán thành, không có đại biểu không biểu quyết.

Quốc hội cũng thống nhất cao phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cụ thể, có 451 đại biểu tham gia bầu (đạt 93,37%), 448 đại biểu tán thành (đạt 92,75%).

Quốc hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Cụ thể, có 443 đại biểu tham gia bầu (đạt 91,72%), 443 đại biểu tán thành (đạt 91,72%).

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Kỳ Nam