Bà Nguyệt Hường bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND

03/08/2016 16:23

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường chính thức bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND.

Bà Nguyệt Hường bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND 1

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường chính thức bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội diễn ra chiều 3/8, các đại biểu  HĐND TP Hà Nội khoá XV đã biểu quyết thông qua quyết nghị về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Với 96/96 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Theo tờ trình được Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam trình bày , bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam là ĐBQH khóa XIII, được bầu vào ĐBQH khóa XIV nhưng không được công nhận. Bà cũng là đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Sau khi phát hiện một số vi phạm của bà Hường, ngày 15/7, đại diện Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia đã làm việc với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, quá trình làm việc bà đã thừa nhận mang quốc tịch Malta và có tài khoản nước ngoài, cổ phiếu quỹ Malta.

Tuy nhiên, trước đó trong hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND TP khóa XV, phần kê khai tài sản bà Hường lại ghi không có tiền và tài khoản nước ngoài. Ngày 17/7, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 8 để xem xét, quyết định tư cách ĐBQH khóa XIV với bà Nguyệt Hường với lý do trong hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV, phần kê khai tài sản ghi không có tiền và tài khoản nước ngoài, không thể hiện quốc tịch Malta.

Bà Hường được xác định đã vi phạm Hiến pháp, Luật tổ chức QH, luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Luật quốc tịch. Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% thành viên Hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách ĐBQH khóa XIV.

Theo quy định tại Điều 102 của luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu HĐND không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương và những lý do trên, Thường trực HĐND TP đã xem xét, thống nhất và quyết định đưa ra kỳ họp 2 HĐND TP để xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP với bà Nguyệt Hường.

Anh Thư