Ba thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu từ 1/6

03/06/2021 20:20

Các Thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Ba thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu từ 1/6 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (từ trái qua phải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định thôi chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Cụ thể, theo Quyết định số 832/QĐ-TTg, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Theo Quyết định số 833/QĐ-TTg, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Còn tại Quyết định số 834/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Sau khi các Thứ trưởng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành nghỉ hưu, Bộ Công an còn 6 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Trung tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Việt Hòa-Trường Vũ