Ba Thứ trưởng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

13/04/2018 19:06

Thủ tướng vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng của các Bộ: Tư pháp, KH&CN và TN-MT.

ba thứ trưởng vừa được thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành

Cụ thể, tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Như vậy, Bộ Tư pháp sẽ có 4 Thứ trưởng gồm bà Đặng Hoàng Oanh cùng các ông Phan Chí Hiếu, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tiến Dũng.

Tại Quyết định số 398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có 5 Thứ trưởng gồm ông Bùi Thế Duy, Trần Văn Tùng, Trần Quốc Khánh, Phạm Công Tạc và Phạm Đại Dương.

Tại Quyết định số 399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Công Thành, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 4 Thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Trần Hồng Hà, gồm: ông Lê Công Thành, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, ông Võ Tuấn Nhân và ông Trần Quý Kiên.

H.Vũ