Bà trùm Hứa Thị Phấn và sự thật về Trustbank

24/01/2018 05:58

Các cựu lãnh đạo Trustbank đều là tay chân bà Phấn nên lũng đoạn cũng vì Trustbank và nhóm Phú Mỹ...

Yên Trang