Bác đề xuất giảm tốc độ xuống 80km/h trên cầu Long Thành

19/05/2017 11:51

Tổng cục Đường bộ VN không đồng ý với đề xuất giảm tốc độ xuống 80 km/h qua cầu Long Thành của VEC.