Bắc Giang được thành lập hai thị trấn Bắc Lý và Phương Sơn

12/05/2022 19:13

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Chiều 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang được thành lập hai thị trấn Bắc Lý và Phương Sơn 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tỉnh Bắc Giang được thành lập hai thị trấn Bắc Lý và Phương Sơn

Thẩm tra đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 2 xã này với những lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Theo ông Tùng, việc thành lập thị trấn Phương Sơn, thị trấn Bắc Lý đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban Pháp luật thấy rằng, việc thành lập hai thị trấn là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, tỉnh Bắc Giang đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của 2 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại V như: mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị...

Ủy ban Pháp luật thấy rằng, mục đích của việc thành lập thị trấn (đơn vị hành chính ở đô thị) là để tạo lập không gian phát triển của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Do đó, đề nghị địa phương cần có phương án, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư, không chỉ tập trung vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Việc thành lập đòi hỏi bộ máy chính quyền ở 2 thị trấn phải được tổ chức khoa học, chuyên nghiệp hơn và đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Giang có kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền ở đô thị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, các cơ quan đều khẳng định việc thành lập hai thị trấn này là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cả hai xã đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện chuyển thành thị trấn.

Cũng tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022.

Phùng Đô