Bắc Giang: Vắng bóng cơ quan thú y, buôn cả gà bệnh

07/03/2017 13:10

Một số điểm tập kết gà lớn tại khu vực tiếp giáp giữa Bắc Giang-Lạng Sơn, công tác phòng, giám sát dịch lơ là

Thu Hà - Hoàng Nên