Bắc Giang: Yêu cầu xử lý Công ty 379 lợi dụng dịch bệnh để trục lợi

27/05/2021 11:33

Sau khi kiểm tra thông tin phản ánh của Báo Giao thông, UBND TP Bắc Giang chỉ đạo xác định khối lượng, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức liên quan.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Khu vực dự án Công ty CP Đầu tư 379 thi công, vận chuyển đất sét đến bán cho nhà máy gạch.

Cụ thể, UBND TP Bắc Giang đã giao Phòng TN&MT phối hợp với Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông - Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra thực tế khu vực dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư 379 và Công ty cổ phần - Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư theo hình thức BT.

Tại thời điểm kiểm tra: Công ty cổ phần đầu tư 379 đang thi công đào 2 hồ tại khu vực tổ dân phố Giáp Nguột, phường Dĩnh Kế (hồ số 2 và số 4) trên tổng số 5 hồ theo thiết kế của dự án; tại thực địa có 2 máy xúc và 4 xe ô tô đang vận chuyển đất trong phạm vi hồ số 4 đi san lấp mặt bằng khuôn viên cây xanh (đối diện công ty Honda ) nằm trong phạm vi của dự án.

Công ty cổ phần đầu tư 379 báo cáo có một số cá nhân thuộc nhân viên của Công ty trong khi thực hiện dự án (hạng mục đào hồ) có vận chuyển đất sét ra ngoài khu vực dự án (các ngày 16, 17, 18/5) và mang đi tiêu thụ bán cho các nhà máy gạch trên địa bàn tỉnh. Do đó nội dung phản ánh của Báo Giao thông là có cơ sở và đúng thực tế.

Từ kết quả trên, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang đã yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư 379: Kiểm tra, làm rõ tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển đất sét trái phép ra ngoài khu vực dự án án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, báo cáo cụ thể khối lượng đất mà tổ chức, cá nhân đã khai thác, vận chuyển khoáng sản ra khỏi dự án đem đi tiêu thụ, cung cấp hồ sơ dự án và các tài liệu khác có liên quan; kết quả gửi UBND TP Bắc Giang trước ngày 30/5/2021 để xem xét, xử lý theo quy định.

Trường hợp, Công ty không xác định được rõ đối tượng vi phạm thì Công ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi nêu trên.

Giao Phòng TN&MT TP chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Công an TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND phường Dĩnh Kế tổ chức kiểm tra, tính toán, xác định diện tích, khối lượng và tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc khai thác, vận chuyển đất sét trái phép khi thực hiện dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư 379 và Công ty cổ phần - Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện báo cáo và tham mưu với Chủ tịch UBND TP Bắc Giang có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước ngày 10/6/2021.

Hồng Nguyên