Bạc Liêu chỉ đạo rà soát, loại ngay những cán bộ biến chất, tham nhũng

30/07/2019 11:27

Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… rà soát, xử lý nghiêm những cán bộ biến chất, tham nhũng, tiêu cực…

Bạc Liêu chỉ đạo rà soát, loại ngay những cán bộ biến chất, tham nhũng 1
Bạc Liêu chỉ đạo rà soát, loại ngay những cán bộ biến chất, tham nhũng, có nhiều dư luận tiêu cực ra khỏi bộ máy. Ảnh minh họa

Để đảm bảo những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan Đảng và Nhà nước phải thật sự liêm chính, trong sạch, Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, thoái hóa, biến chất, tham nhũng, có nhiều dư luận tiêu cực ra khỏi bộ máy. Trước hết là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nếu để cấp dưới, cán bộ, công chức móc nối, tiếp tay với kẻ xấu thực hiện các hành vi tham nhũng, kể cả "tham nhũng vặt". Trước hết là trong các cơ quan Khối Nội chính, nhằm góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở tạo điều kiện thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ.

Đặc biệt, thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tố giác tội phạm và hành vi tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã triển khai 5 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm công,... Bên cạnh đó, Thanh tra chuyên ngành đã tổ chức 26 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 71 tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 31 đơn vị, cá nhân vi phạm và ban hành 24 quyết định xử phạt hành chính, với 186 triệu đồng.

Gia Minh