Bạc Liêu: Chính thức hợp nhất Sở GD&ĐT với Sở KH&CN

21/11/2018 08:18

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức công bố Quyết định hợp nhất Sở GD&ĐT với Sở KH&CN.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu chính thức hợp nhất với Sở KH&CN thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Gia Minh

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ hợp nhất thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN).

Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quản lý Nhà nước về GD&ĐT; các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân, các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Sở GD&ĐT và Sở KH&CN sẽ hoạt động đến hết ngày 31/12/2018, để Sở GD-KH&CN chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Sau khi hợp nhất, Sở GD-KH&CN có trách nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 đơn vị cũ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị mới tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, tài chính,… theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VH-TT-TT&DL).

Sở VH-TT-TT&DL chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT, cùng Bộ VH-TT&DL.

Sau khi hợp nhất, Sở VH-TT-TT&DL có 57 biên chế và 6 phòng, được thành lập trên cơ sở 16 phòng của 2 sở. Đơn vị mới này, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2019.

Gia Minh